1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ПРОГРАМА

"Духовна людина - здорова Держава"

Наша мета - створення в Україні об'єднання громадян на основі спільних соціальних, економічних , творчих, національно-культурних, етнічних ідеалів і цілей незалежно від політичних та релігійних переконань.

1.Висока духовність і культура.

Розвиток і прогрес суспільства мають ґрунтуватися на високих духовних цінностях, на християнських традиціях і ідеалах народу України. Тому ми виступаємо за сприяння та співпрацю з органами державної влади, громадськими та релігійними організаціями у відродження й піднесенні національного українського духу, величі української нації через пропаганду українського етносу.

2.Матеріальна культура українців.

Вивчення та впровадження матеріальної культури різних соціальних верств населення України від найдавніших часів до сьогодення, бо у вибір прожиткових речей, творення житла, господарювання, вкладалася національна душа.

3.Духовна культура українців.

Вивчення та пропаганда духовного досвіду під час розвитку християнської імперії Київської Руси - України. Дослідження вчених різних галузей наук про походження української культури та їх зв'язок з культурами інших народів коли між Державою - Церквою була симфонія. Це сприяло не тільки культурно - науковому розвитку населення України, що мали найбільші академії в Європі, а також Церква навчала людей жити в злагоді і повазі до влади, а владу - цінити свій народ. Ми мусимо відродити і зберегти народні традиції, які мають позитивний вплив на духовність і мораль людей, родинного життя тобто родинної ієрархії, коли діти в повазі до батька, як до Господа, а до матері, як до Богородиці і т.д. Тому були сильні родини, що зміцнювало Державу. Сучасне відродження знищеної культури мусить зайняти належне місце в контексті європейського відродження як процес етнізації культури, екологізації мислення і поведінки, що в цілому є шляхом до виживання і зростання української нації, забезпечення в майбутньому добробуту та процвітання держави.

4.Етнопедагогіка - національна система виховання дітей та молоді.

Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури і має ґрунтуватися на культурно історичних цінностях своєї нації. Програма враховує інтереси молоді. Ми проти засилля іноземної, секуляротивної і розпустної маскультури, коньюктурної кіно продукції, скривлення та осквернення історії, знищення пам'ятників історії та культури. Програма забезпечує виховання повноцінної, цілісної, національно свідомої особистості з почуттям власної гідності, з високими моральними якостями завдяки вивченню національних ідеалів, традицій, звичаїв, вихованню любові до батьків, до рідної мови, до Батьківщини.

5.Соборна спільнота.

Як члени суспільства люди, що живуть в одній Державі є життєво залежні один від одного. Тільки співпраця, єдність, згуртування різних соціальних і етнічних груп та культур, буде сприяти розвитку та зростанню культурно - духовного потенціалу українського народу Київської Руси - України.

Слава в Вишніх Богу,
в Україні мир між людьми доброї волі.